Silk String CD Index
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear
Qin
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
Metal string qin CDs   /   Silk string CDs   /   My CDs 首頁
Index of qin melodies played with silk string qins
1
Compare Silk List: similar list but with Chinese characters
Does not include the 13 melodies in my CD Music Beyond Sound
  or the 64 melodies in my 6 CD set Shen Qi Mi Pu)

Ao Ai (12.30; Guan Pinghu)
Ao Ai (12.36; Guan Pinghu)
Ao Ai (6.42; Li Feng)
Bai Xue (5.15; SQMP; Guan Pinghu)
Bai Xue (5.36; Huang Xuehui)
Bai Xue (6.56; Li Feng)
Bijian Liu Quan (4.52; Tse Chun-Yan)
Cai Zhen You (4.26; Wang Duo)
Canghai Longyin (5.32; Yue Ying)
Chang Qing (6.43; SQMP, Guan Pinghu)
Chang Qing (9.12; SQMP; Liu Chuhua; thick silk)
Changmen Yuan, 2 (3.13; Xu Lisun)
Changmen Yuan, 1 (3.35; Xu Lisun)
Changmen Yuan (3.57; Tsar Teh-Yun)
Changmen Yuan (4.02; Wu Jinglue)
Changmen Yuan (4.39; Zha Fuxi)
Changmen Yuan (4.41; Wei Chung-loh)
Changmen Yuan (5.08; Li Feng)
Changmen Yuan (5.22; Liu Chuhua)
Changmen Yuan (5.44; Zha Fuxi)
Chu Ge (4.09; SQMP, Yao Bingyan)
Chunxiao Yin (3.20; Guan Pinghu)
Da Hujia (12.15; SQMP; Guan Pinghu)
Da Hujia (12.56; SQMP, Yao Bingyan)
Da Hujia (13.31; SQMP; Li Feng)
Dao Yi (5.15; Xu Lisun)
Dao Yi (5.22; Xu Lisun)
Dao Yi (6.41; Long Qinfang)
Dongting Qiusi (3.23; Zha Fuxi)
Fa Tan (2.30; Yang Baoyuan)
Feng Lei Yin (2.16; Xu Lisun)
Feng Lei Yin (2.20; Zhu Xichen)
Feng Lei Yin (2.58; Wu Zonghan)
Feng Lei Yin (3.21; Li Feng)
Feng Lei Yin (3.50; Guan Pinghu)
Gao Shan (8.03; Yao Bingyan, Qinxue Rumen)
Gaoshan Liushui (8.03; Hou Zuowu)
Gaoshan Liushui (9.40; Xu Yuanbai)
Gengxin Diaowei (2.19; Liu Chuhua)
Gongshe zhi Chun (3.50; Xu Lisun)
Gu Hong (4.52; The Lonely Teal; Lo Ka-Ping)
Guangling San (17.06; Xu Lisun)
Guangling San (18.18; Wu Jinglue)
Guangling San (22.22; SQMP, Guan Pinghu)
Guangling San (22'32"; SQMP, Guan Pinghu)
Guanshan Yue (1.48; Tsar Teh-Yun)
Gui Qu Lai Ci (4.03; Lo Ka-Ping)
Gui Qu Lai Ci (4.19; Yang Baoyuan)
Guqin Yin (1.02; Tsar Teh-Yun)
He Ming Jiugao (5.55; XLTQT; Wang Duo)
Huaxu Yin (2.14; SQMP, Yao Bingyan)
Huaxu Yin (2.23; Bell Yung; silk)
Hujia Shibapai (11.45; Tsar Teh-Yun)
Hujia Shibapai (15.44; Wu Jinglue)
Hujia Shibapai (19.45; Guan Pinghu)
Huo Lin Cao (4.12; SQMP; Guan Pinghu)
Jia Xian You (3.34; Zhu Xichen)
Jiao Yi (5.18; Tse Chun-Yan)
Jing Guan Yin (3.18; Xia Yifeng)
Jingzong Ci (1.07; Tsar Teh-Yun)
Jiu Kuang (2.06; Wu Jinglue + ensemble)
Jiu Kuang (2.21; SQMP, Yao Bingyan)
Jiu Kuang (2.33; Liu Shaochun)
Kaigu Yin (2.11; Tsar Teh-Yun)
Kaigu Yin (2.39; Shum Hing-shun; thick silk)
Kaigu Yin (2.40; Liu Chuhua)
Kong Shan Yi Guren (5.55; Huang Xuehui)
Kongtong Wen Dao (10.02; Wang Duo)
Li Sao (10.19; SQMP; Guan Pinghu)
Li Sao (10.20; SQMP, Guan Pinghu)
Liangxiao Yin (2.15; Pu Xuezhai)
Liangxiao Yin (2.30; Tsar Teh-Yun)
Liangxiao Yin (2.39; Liu Shaochun)
Liangxiao Yin (2.40; Liu Shaochun)
Liangxiao Yin (3.06; Guan Pinghu)
Liangxiao Yin (3.16; Liu Chuhua)
Liangxiao Yin (3.37; Sou Si-tai; silk)
Liangxiao Yin (4.49; Li Feng)
Liezi Yu Feng (6.56; Yue Ying)
Liu Shui (5.28; Wu Jinglue)
Liu Shui (5.39; Wei Zhongle)
Liu Shui (7.18; Guan Pinghu)
Liu Shui (7.22; Gu Meigeng)
Liu Shui (7.26; Guan Pinghu)
Liu Shui (7.36; Guan Pinghu)
Liu Shui (8.38; Tse Chun-Yan)
Liu Shui (9.11; Wei Chung-loh)
Longxiang Cao (10.31; Bell Yung; silk)
Longxiang Cao (4.17; Tsar Teh-Yun)
Longxiang Cao (4.53; Zhang Ziqian)
Longxiang Cao (5.03; Liu Chuhua)
Longxiang Cao (5.43; Liu Shaochun)
Longxiang Cao (5.44; Liu Shaochun)
Longxiang Cao (7.00; Guan Pinghu)
Lu Ming (2.51; Yang Baoyuan)
Liu Shui (9.11; Wei Chung-loh)
Luo Mei (5.10; Tse Chun-Yan)
M       ? (4.36; Murmuring in the Boudoir; Lo Ka-Ping)
Meihua Sannong (7.27; Wei Chung-loh)
Meihua Sannong (7.28; Wu Jinglue)
Meihua Sannong (7.30; Pu Xuezhai)
Meihua Sannong (7.57; Liu Shaochun)
Meihua Sannong (8.06; Tsar Teh-Yun)
Meihua Sannong (8.07; Wu Jinglue)
Meihua Sannong (8.11; Zhang Ziqian)
Meihua Sannong (9.00; Liu Shaochun)
Meihua Sannong (9.01; Liu Shaochun)
Mozi Bei Si (14.00; Xu Yuanbai)
Mozi Bei Si (8.26; Wu Jinglue)
Mozi Bei Si (8.40; Wu Jinglue)
Mozi Bei Si (9.47; Liu Shaochun)
Mozi Bei Si (9.48; Liu Shaochun)
Oulu Wang Ji (3.54; XLTQT, Wang Duo)
Oulu Wang Ji (4.09; Pu Xuezhai)
Oulu Wang Ji (5.06; Guan Pinghu)
Oulu Wang Ji (5.33; Xu Yuanbai)
Pei Lan (8.10; Yu Shaoze)
Pingsha Luo Yan (3.49; Tsar Teh-Yun)
Pingsha Luo Yan (3.51; Wei Chung-loh)
Pingsha Luo Yan (4.13; Xu Lisun)
Pingsha Luo Yan (4.16; Shen Caonong)
Pingsha Luo Yan* (4.16; Shen Caonong)
Pingsha Luo Yan (4.22; Shen Caonong)
Pingsha Luo Yan (4.33; Lo Ka-Ping)
Pingsha Luo Yan (4.42; Lo Ka-Ping)
Pingsha Luo Yan (4.57; Chen Xinyuan)
Pingsha Luo Yan (4.59; Liu Chuhua)
Pingsha Luo Yan (5.47; Tsar Teh-Yun)
Pingsha Luo Yan (6.06; Tse Chun-Yan)
Pingsha Luo Yan (6.20; Wu Jinglue)
Pingsha Luo Yan (6.30; Li Feng)
Pingsha Luo Yan (6.43; Guan Pinghu)
Pingsha Luo Yan (6.43; Liu Shaochun)
Pingsha Luo Yan (6.44; Liu Shaochun)
Pingsha Luo Yan (7.32; Yang Baoyuan)
Pu'an Zhou (*6.50; Tao Chu-sheng)
Pu'an Zhou (*7.52; Pu Xuezhai)
Pu'an Zhou (5.52; Wei Chung-loh)
Pu'an Zhou (7.05; Wu Jinglue)
Pu'an Zhou (7.07; Wu Jinglue)
Pu'an Zhou (7.12; Pu Xuezhai)
Pu'an Zhou (8.23; Tsar Teh-Yun)
Pu'an Zhou (8.25; Li Feng)
Pu'an Zhou (8.51; Huang Xuehui)
Qiao Ge (9.19; Liu Jingshao)
Qiao Ge (9.20; Liu Shaochun)
Qiao Ge (9.21; Liu Shaochun)
Qiu Ji (6.42; Tse Chun-Yan)
Qiu Sai Yin (6.54; Wu Jinglue)
Qiu Shui (8.25; Wang Duo)
Qiu Jiang Yebo (2.40; Zhu Xichen)
Qiu Jiang Yebo (3.00; Cheng Wujia)
Qiu Jiang Yebo (3.06; Huang Xuehui)
Qiu Jiang Yebo (3.27; Liu Chuhua)
Qiu Jiang Yebo (3.39; Liu Chuhua; thick silk)
Qiusai Yin (5.01; Shen Caonong)
Qiusai Yin (6.59; Wu Jinglue)
Qiusai Yin* (5.01; Shen Caonong)
Qu Yuan Wen Du (7.23; Li Feng)
Sao Shou Wen Tian (4.44; Xu Lisun)
Sao Shou Wen Tian (5.15; Zhu Xichen)
Sao Shou Wen Tian (9.50; Wu Zhaoji)
Shang Yi (5.08; Tse Chun-Yan)
Shanju Yin (3.32; Liu Shaochun)
Shanju Yin (3.00; XLTQT, Wang Duo)
Shanju Yin (3.33; Liu Shaochun)
Shen You Liuhe (8.31; Wang Duo)
Shengli Cao (4.38; Wu Jinglue)
Shishang Liu Quan (4.12; Zhan Chengqiu)
Shitan Zhang (5.09; Lo Ka-Ping)
Shuang Yifan Diao (4.45; Tse Chun-yan; metal-nylon)
Shuang Yifan Diao (4.50; Tse Chun-Yan)
Shui Xian (10.10; Yong Sze-chak)
Shui Xian (6.45; Lo Ka-Ping)
Shui Xian (7.17; Lo Ka-Ping)
Shuixian Cao (6.15; Tsar Teh-Yun)
Shuixian Cao (7.04; Liu Chuhua)
Shuixian Cao (8.58; Tse Chun-yan)
Sixian Cao (4.34; Huang Xuehui)
Tan qin (3.52; Ways of Touching the ch'in; Tsar Teh-Yun
Tingquan Yin (1.28; Zhan Chengqiu)
Weibian Sanjue (2.59;
Yue Ying)
Wu Ye Ti (6.49; Yang Xinlun)
Wu Ye Ti (8.28; Guan Pinghu)
Wu Ye Ti (8.39; Guan Pinghu)
Wuye Fenxiu (3.44; Meditation in the Dead of Night; Lo Ka-Ping)
Wuye Wu Qiufeng (3.23; Wu Jinglue)
Wuye Wu Qiufeng (3.30; Wu Jinglue)
Wuye Wu Qiufeng (3.38; Liu Shaochun)
Wuye Wu Qiufeng (3.39; Liu Shaochun)
Wuye Wu Qiufeng (3.40; Tsar Teh-Yun)
Wuye Wu Qiufeng (4.12; Wu Jinglue)
Wuye Wu Qiufeng (4.32; Sou Si-tai; silk)
Xiangjiang Yuan (2.35; Tsar Teh-Yun)
Xiao Xiang Shui Yun (10.03; Tsar Teh-Yun)
Xiao Xiang Shui Yun (10.09; Liu Chuhua)
Xiao Xiang Shui Yun (10.11; Tsar Teh-Yun)
Xiao Xiang Shui Yun (10.13; Tse Chun-Yan)
Xiao Xiang Shui Yun (10.17; Guan Pinghu)
Xiao Xiang Shui Yun (12.35; Xu Yuanbai)
Xiao Xiang Shui Yun (8.00; Wu Jinglue)
Xiao Xiang Shui Yun (8.03; Wu Jinglue)
Xiaoyao You (7.52; Wang Duo)
Xiling Huayu (5.11; Huang Xuehui)
Xinjiang Hao (2.08; Wu Jinglue)
Xiuxi Yin (3.22; Shum Hing-shun; thick silk)
Yang Chun (7.06; Wu Jinglue)
Yang Chun (11.03; Li Feng)
Yang Chun (6.51; Wu Jinglue)
Yang Chun (7.01; Wu Jinglue)
Yang Chun (7.47; Tsar Teh-Yun)
Yangguan Sandie (3.28; Tsar Teh-Yun)
Yangguan Sandie (3.39; Wei Chung-loh)
Yi Guren (5.33; Tsar Teh-Yun)
Yi Guren (6.51; Li Feng)
Yi Guren (6.51; Wu Jinglue)
Yi Guren (6.57; Wu Jinglue)
Yi Guren (7.24; Liu Chuhua; thick silk)
Yi Guren (7.59; Wu Zhaoji)
Yi Guren (8.55; Tse Chun-Yan)
Yishan Denghua Duo (6.43; Tse Chun-Yan)
(Jieshidiao) You Lan (6.11; Xu Lisun)
(Jieshidiao) Youlan (10.34; Guan Pinghu)
(Jieshidiao) Youlan (10.12; Guan Pinghu)
Yu Ge (13.19; Li Feng)
Yu Ge (13.37; Wu Jinglue)
Yu Ge (14.30; Wu Zhaoji)
Yu Ge (15.25; Huang Xuehui)
Yu Ge (16.23; Zha Fuxi)
Yulou Chunxiao (1.51; Chen Xinyuan)
Yulou Chunxiao (1.58; Tsar Teh-Yun)
Yulou Chunxiao (2.48; Liu Chuhua)
Yulou Chunxiao (3.39; Li Feng)
Yu Qiao Wenda (7.53; Xu Yuanbai)
Yu Qiao Wenda (5.22; Xu Yuanbai)
Yu Qiao Wenda (7.00; Wu Jinglue)
Yu Qiao Wenda (7.01; Wu Jinglue)
Yu Qiao Wenda (7.51; Guan Zhonghang)
Yu Qiao Wenda (8.02; Wu Jinglue + xiao)
Yu Qiao Wenda (8.20; Tsar Teh-Yun)
Yu Qiao Wenda (8.38; Shen Caonong)
Yu Qiao Wenda (9.43; Liu Chuhua)
Yu Qiao Wenda* (8.38; Shen Caonong)
Yuexia Yin (4.09; Composing Poems Beneath the Moonlight; Lo Ka-Ping)
Yueyang San Zui (8.58; Yue Ying)
Zepan Yin (3.57; SQMP; Li Feng)
Zhaojun Yuan (5.22; Zheng Yingsun)
Zhuangzhou Meng Die (6.56; SQMP; Li Feng)
Zhuangzhou Meng Die (8.32; XLTQT, Wang Duo)
Zuiyu Chang Wan (3.25; Wei Chung-loh)
Zuiyu Chang Wan (3.40; Wei Zhongle)
Zuiyu Chang Wan (4.46; Li Feng)
Zuiyu Chang Wan (3.18; Tsar Teh-Yun)
Zuiyu Chang Wan (4.20; Liu Chuhua)

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a separate page)

1 A few of the CDs indexed here have metal- as well as silk-string qin tracks, so there may be a few metal-string qin trackes included on this page. (Return)

Return to the top